Mano vargelis neteks numesti svorio. "Herbalife"


Čia ir kurčias neiškęstų neįsikišęs.

Ar man reiks primint tau drausmės įstatus?! Per visus tuos metus, pone vade, aš daug girdėjau apie drausmę. Mano močiutė, amžiną atilsį, man apie šventuosius tiek nepripasakojo — o ji mėgo pasakot apie šventuosius. Drausmės įstatai?!

NUMEČIAU 15KG PER SAVAITĘ!?/VLOGMAS #2- Ieva

Prieš mus didelis uždavinys, ir aš nepakęsiu palaidų liežuvių! Leonas pervargęs. Neatsiprašyk už mane!

numesti svorio su aludarių mielėmis

Čia buvo daugiau pervargusių. Ar aš buvau mažiau kantrus su jais? Kaip tėvas, gal, bet ne kaip minkštaširdė motina! Du širšių lizdai — abudu užkliudžiau. Jonai žiūrėk man į akis ir sakyk — viską, kas tau guli ant širdies. Aš galiu kalbėt atvirai, žiūrėdamas į savo bambą ar į plyšį lubose. O kai mūsų būry buvo keturiasdešimt vyrų? Aš nenoriu skųstis, kaip boba, bet tada Jūs neprašėt mane žiūrėt Jums į akis.

Tada Jonas buvo paskutinis. Jonai, grybauti Jonai, skalbti, Jonas vėl neišmoko pamokos! Jonas nebaigė gimnazijos! Bet to Jono šuniška laimė — jam ir mirt prisieina beveik paskutiniam. Jonai, jų nebėrai Ar tu pavydi mirusiems? Aš niekam nepavydžiu! Man tik pikta, kad mes čia visi žemėm apnešti, o svorio metimo papildymo režimas ponaičiams, studenčiokams vis geriau išeina.

Kam aiškini jam?! Aišku, kur man suprast?! Juodos rankos, juoda galva. Jūs nevietinis, pone vade, Jūs nebuvot mūsų apylinkėj prieš karą. Aš čia užaugau. Vaikėziukas būdamas matydavau Leoną atidardantį mišioms juodoj tėvų bričkoj.

"Herbalife"

Buvo baltas, kaip kunigo delnas. Aš atmenu kaip šiandien — jo motina vienąsyk apdovanojo mus, driskelius, saldainiais. Ji neišdalino jų — ne — tik savo plonais piršteliais išmetė saują mūs vidurin. Neliesk mano motinos! Leisk jai ramiai ilsėtis ir nesiknisk po ja savo aklom šnervėm.

apiplėšti kardashian numesti svorio

Po žeme nėra pašaliečių, Leonai. Mūsų visų rankos juodos! Oi kaip greit jo rankos pabaltų, jei tik laikai pasikeistų.

Jei tie septyneri metai nepadarė mano vargelis neteks numesti svorio broliais, niekas nepadarys. Kaip tu gali eit į rytdienos žygį, jei taip galvoji apie jį?! Dabar pasiduodančius jie palieka gyvus. Dievaži, jei taip toliau kalbėsi, aš taip ir padarysiu!

Išeina, kad tik jūs, baltarankiai galit ištesėt iki galo. Aš jums parodysiu, kad aš galiu ištvert ilgiau už visus! Dovanok, Jonai. Aš be reikalo paminėjau amnestiją. Visos pasaulio ir mūsų nuodėmės tebėra su mumis.

mano vargelis neteks numesti svorio

Praeities vaikų akys, aptrauktos skurdu, atseka mus net po žeme. Tu gražiai kalbi. Kaip per kursų paskaitas. O kaip mums, kurių liežuviai grubesni? Kalbos, statutai, deklamacijos! O mums keiktis uždrausta. Kaip mums — permirkus, pridžiūvusiais skilviais, perštinčiom žaizdom — himną giedot, poterius kalbėt? Kada geras keiksmas būtų kaip degtinės stiklas, kaip valanda miego. O iš mūsų, balose lindinčių, angelaičius norėjo padaryti po velniui. Tylėk, Jonai!

juodas lieknėjimas Mickey Rourke svorio netekimas

Mes karo fronte!!! Po velnių! Aukštai pasigirsta beldimasis. Visi trys griebiasi šautuvą. Beldimasis tęsiasi ir jie atpažįsta sutartą ženklą. GENĖ nulipa žemyn.

Vizijos, poezija. Lithuanian

Suima jos rankas. GENĖS veidas nebylus. Ar viską atnešei? GENĖ išardo savo švarkelio pamušalą ir išima pluoštą popierių.

Grįžau čia, kad paskelbčiau apie jį. Mano vardas Alenka Egon iš Londono. Rašymas apie rašybos ratuką man yra labai keistas, nes aš niekada netikėjau, kad galėsiu pasakyti, jog man padėjo rašybos raštvedys, grąžindamas mane buvusiam vaikinui pas mane po trejų metų, kai nebendravau. Per mažiau nei 48 valandas buvęs mano draugas man paskambino ir aš buvau laimingas, kad nori grįžti į mane.

Karinės prievolės atleidimas. Darbo pažymėjimai. Profsąjungos knygelės.

Poezijos pavasaris 1995

Labai gerai — — — Ką matei štabe? Vyriausio štabo nebėra! Ji pravirksta. GENĖ pro ašaras. Vos tik išėjau su popieriais — — — po poros valandų miestely — — — sužinojau — juos išdavė.

Aš mačiau sunkvežimius, kaip kūju mano vargelis neteks numesti svorio kareivių, ūžiant į mišką. Juos apsupo. Tik du išliko. Jie buvo išėję iš ryto ypatingo uždavinio. Dabar niekas nebegali atšaukti štabo įsakymo. Tavo du vyrai jau bus prie malūno. Aš įsakau tau žygiuot susitikt su jais!

Staiga išbėga laipteliais aukštyn ir laukan. Aš — — — eisiu pasižvalgyt. Kas Leonui? Šiąnakt aš sapnavau sapną. Buvau tarp savo statulų senojoj dirbtuvėj.

mano vargelis neteks numesti svorio svorio netekimas 8kg