Tėvas netenka tėvų teisių


Šių teisių ir pareigų tėvai atsisakyti negali.

Ar švęsite Tarptautinę darbo dieną?

Tėvai privalo dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, taip pat sudaryti palankias sąlygas vaikų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, išlaikyti juos materialiai. Pažymėtina, kad tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Tėvų valdžia savo vaikams atsiranda tik vaikui gimus ir baigiasi vaikui tapus pilnamečiu, jį emancipavus arba apribojus tėvų valdžią.

Tėvystės ar motinystės teisės yra laikomos prigimtinėmis žmogaus teisėmis ir jos iš tėvo arba motinos negali būti atimamos.

Tačiau tėvams vengiant vykdyti tėvas netenka tėvų teisių pareigas ar jas vykdant priešingai vaiko interesams, gali būti taikomas tėvų valdžios laikinas arba neterminuotas apribojimas. LR CK 3.

svorio wytheville va

Tėvų valdžia yra apribojama teismo sprendimu. Asmenys, norintys apsaugoti vaiko interesus, turi kreiptis į teismą su ieškiniu dėl tėvų valdžios apribojimo.

Tai gali būti ir artimieji giminaičiai, ir vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovai, taip pat prokuroras. Ieškinyje būtinai reikia nurodyti, kodėl yra būtina apriboti vieno iš tėvų valdžią, koks žalingas poveikis yra daromas vaiko vystymuisi. Taip pat reikia pridėti dokumentus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes pvz. Minėta aukščiau, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti laikinas arba neterminuotas.

Kodėl vaikai serga ir ką su tuo daryti? 2 esminiai dalykai

Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tik tuomet, kai teismas, išnagrinėjęs visus pateiktus įrodymus, padaro išvadą, kad tėvai tėvas ar motina daro ypatingą režimas demploi kūno lieknas vaiko vystymuisi ar visiškai nesirūpina vaiku ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti LR CK 3. Kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas.

Pažymėtina, kad LR CK nenustato konkrečių atvejų, kuomet reikia taikyti laikiną arba neterminuotą tėvų valdžios apribojimą.

Nuorodos kopijavimas

Teismui yra palikta diskrecijos teisė kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, savo nuožiūra spręsti, kokį apribojimą taikyti. Be abejo, sprendžiant klausimą dėl tėvų valdžios apribojimo, pirmiausiai turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Vaikas gali būti atskirtas nuo tėvų tik tada, kai tai yra būtina vaiko interesams.

tėvas netenka tėvų teisių ar lengvai numesiu svorio

Atskyrus vaiką nuo tėvų, tėvai netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti stiprūs riebalų degintojai kitų asmenų. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas sukelia sunkesnes pasekmes tėvų atžvilgiu, nei laikinas apribojimas.

Ginčo esmė Ieškovė Z. Ieškovė savo reikalavimus grindžia tuo, kad atsakovas nesirūpina savo sūnumi, jo neišlaiko, neremia materialiai, retai aplanko, nedalyvauja sūnaus auklėjime. Jos nuomone, kad sūnus priprastų prie tėvo, reikia ne trumpesnio kaip vienų metų pereinamojo laikotarpio, tuo atveju, jeigu atsakovas lankytų sūnų ir su juo bendrautų. Atsakovas pareiškė priešieškinį, prašydamas grąžinti jam sūnų ir nustatyti sūnaus gyvenamąją vietą kartu su juo. Jis teigia, kad yra pasiruošęs auginti sūnų, dirba, gauna stabilias pajamas, nuomoja būstą, kuriame sūnui yra tinkamos sąlygos gyventi.

Tuo atveju, kai teismo sprendimu yra nustatomas neterminuotas valdžios apribojimas, vaikas, kuris yra atskirtas nuo tėvų, gali būti be atskiro tėvų sutikimo įvaikintas. Jeigu vaikas jau bus įvaikintas, tėvai negalės kreiptis į teismą su prašymu panaikinti valdžios apribojimą — įvaikinimas yra neatšaukiamas.

Pastebėtina, kad apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams.

nih tyrimas dėl svorio

Laikinojo valdžios apribojimo atveju išlieka pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus - alimentų mokėjimas nėra sustabdomas. Suėjus terminui, kuriam buvo nustatytas laikinas tėvų valdžios apribojimas, apribojimas savaime neišnyksta. Tėvai turi kreiptis į teismą su prašymu panaikinti valdžios apribojimą.

Tėvų valdžios apribojimas

Teismui priėmus sprendimą dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, tėvai atgauna visas savo teises ir pareigas savo nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Teismas panaikina tėvų valdžios apribojimą tada, kai yra įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali tinkamai auklėti vaiką, taip pat, jeigu apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams LR CK 3.

Apibendrinant, svarbu pastebėti, kad tėvų valdžios apribojimas — tai priemonė užtikrinti vaiko tinkamą vystymąsi, apsaugoti vaiko interesus. Apribojimas gali būti taikomas tik esant tam tikroms sąlygoms.

Žala, daroma vaikui, yra viena iš pagrindinių sąlygų tėvų valdžiai apriboti. Sprendimą dėl valdžios apribojimo turi teisę priimti tik teismas.

Kaip manote, ar po karantino gyvenimas bus kitoks?

Siekiant apsaugoti vaiko interesus, ieškinį į teismą gali paduoti ir vienas iš tėvų, ir vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovai, taip pat kiti vaiko tėvas netenka tėvų teisių giminaičiai, matantys, kad vaiko vystymuisi yra sudaromos nepalankios sąlygos, ir yra būtina apsaugoti vaiką nuo žalingos tėvų įtakos. Teismas savo sprendimu gali atriboti vaiką nuo tėvų laikinai arba neterminuotai.

Apribojimas panaikinamas taip pat tik teismo sprendimu, kai teismas nustato, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių tėvams buvo apribotos teisės ir pareigos jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Straipsnyje išdėstyta nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą. Tai autorės nuomonė aktualiu klausimu, grindžiama LR civilinio bei civilinio proceso kodeksu, kuriai pritarti ar ne, yra kiekvieno asmens teisė.